تماس تلفنی – خط اول:  09332619383

تماس تلفنی – خط دوم:  09102600321

تماس تلفنی – خط سوم:  021 ******

پشتیبانی واتساپ: 09332619383

شعبه1: ایران ، بروجن، مرکز رشد دانشگاه، دفتر مرکزی کارگروه فناور کیشا

شعبه2 : تهران ، بلوار آفریقا(جردن)، خیابان شهید دستگردی(ظفر)، هامیستا

پست الکترونیک :

[email protected]
[email protected]

ایران،بروجن،مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری،هامیستا