با مــا تمــاس بگـیرید..

میزبان صدای گرم شما هستیم!

تماس تلفنی – خط اول:  09100090062

تماس تلفنی – خط دوم:  09102600321

تماس تلفنی – خط سوم:  09379397916

پشتیبانی واتساپ: 09332619383

شعبه1: ایران ، بروجن، مرکز رشد دانشگاه، دفتر مرکزی کارگروه فناور کیشا

شعبه2 : تهران ، بلوار آفریقا(جردن)، خیابان شهید دستگردی(ظفر)، هامیستا

پست الکترونیک :

info@hamista.com
hamistacom@gmail.com

ایران،بروجن،مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری،کارگروه کیشا،هامیستا

پشتیبانی تیکتینگ هامیستا

وارد حساب کاربری خود شده و در بخش ارسال تیکت پشتیبانی با ما در ارتباط باشید. ما 24/7 پاسخگوی شما خواهیم بود.