پیشنهادات و انتقادات

پلی برای پیشنهادات و انتقادات شما

مدیریت هامیستا وظیفه خود می داند جهت بررسی نقطه نظرات شما بدون هیچ گونه واسطه ای با شما در ارتباط باشد. این پنل تا پایان فعالیت هامیستا برقرار خواهد بود و به صورت مستقیم توسط مدیریت بررسی خواهد شد. موارد پشتیبانی و یا پاسخگویی در خصوص سایت را در بخش تماس با ما و مواردی که شامل نظرات کلی و سیستمیک می باشد را در این پنل درخواست بفرمایید. تمامی نقطه نظرات در اسرع وقت پیگیری و پاسخ داده خواهد شد. با احترام-مدیریت سامانه خدمات هوشمند هامیستا

پنل ثبت پیشنهادات و انتقادات